Vitamina C

Printeaza
Vitamina_CPrimele semne ce indică un deficit de vitamina C sunt sângerările gingiilor, o stare de astenie, de obo­seală persistentă, apoi sistemul imuni­tar nu mai func­ţio­nează cum trebuie şi apar răcelile frecvente, dar pu­tem descoperi şi sensibilităţi alergice, pe care nu ştiam să le avem. Şi nici nu e de mirare, câtă vreme vitamina C organică, produsă de către natură, există în cantităţi foarte mici în alimentele de la sfârşit de iarnă. De ce?

Pentru că, pe de o parte, fructele şi le­gu­mele puse la păstrare din toamnă şi-au consumat re­zervele de vita­mina C, pe parcursul lunilor de depo­zi­tare, iar pe de altă parte, salatele şi zarzavaturile pri­mă­verii încă nu au apărut. Legumele şi fructele de im­port, crescute în sere, coapte în lăzi şi ţinute în depozite frigorifice, conţin prea puţină vitamina C, iar vitamina C de sinteză, din pastile şi din alimentele aditivate, are o valoare tera­peu­tică mult prea mică. Singura soluţie în aceste mo­mente sunt plantele sau, mai exact, fructele medicinale uscate, care îşi păstrează mult mai multă vreme conţinutul de vitamina C.

Sursele de vitamina C organică

Vitamina C sau acidul ascorbic este o substanţă pe care organismul nostru este incapabil să o producă sin­gur şi pe care o poate lua numai din alimentele în care ea se află în stare naturală, alături de alte substanţe (nu­mite co-factori), care pe de o parte ajută la asimil­area ei, iar pe de altă parte îi potenţează foarte mult acţiunea terapeutică. În această perioadă, putem beneficia de această vitamină mai ales din două surse, aflate la îndemână:

Fructele de pădure

Le găsim în plafarurile noastre sub formă uscată, ca ceaiuri. Iar campioanele absolute în conţinutul de vita­mina C sunt măceşele, dar numai cele crescute la peste 800 de metri altitudine, în zonele montane. Cu pul­berea de măceşe uscate, fără sâmburi, se prepară un macerat astfel: două linguriţe de pulbere se pun la ma­cerat într-un pahar cu apă rece de seara şi până a doua zi. Dimineaţa, se adaugă în macerat o linguriţă de mie­re şi se amestecă bine, apoi se consumă pe stoma­cul gol, inclusiv pulberea rămasă pe fundul paharului. Pen­tru un gust mai bun, se poate adăuga, pe lângă măceşe, şi pulbere de fructe de cătină, de coacăze roşii, de afine sau de merişoare. Un conţinut semnificativ de vitamina C organică au şi coacăzele negre uscate, cu condiţia să nu fie mai vechi de un an. Toate aceste fructe de pădure sunt un bun tonic la sfârşitul iernii şi începutul primă­ve­rii, excelent pentru evitarea îmbolnă­virilor. Însă, pen­tru tratarea bolilor deja instalate sau pentru preve­nirea recidivelor, medicii au simţit nevoia de medica­mente mai concentrate în vitamina C, obţinute prin extracţie.

Capsulele cu vitamina C organică

Le găsim în farmacii şi în magazine naturiste şi con­ţin extracte, obţinute prin procese speciale, desfă­şu­rate la temperaturi scăzute, din fructe sau legume. Cel mai adesea, aceste extracte bogate în acid ascorbic sunt obţinute din fructele de acerola (Malpighia glabra), un arbore tropical, cultivat acum pe scară largă tocmai pentru bogăţia sa în vitamina C. Pe lângă vita­mina C, acerola conţine o mulţime de substanţe puter­nic anti­oxi­dante, cum ar fi pigmenţii care le dau fructelor cu­loarea roşie (flavonoide), acizii organici sau alte vita­mi­ne (A, PP, B1, B2, B3) etc. Datorită acestor sub­stan­ţe ajutătoare, foarte active terapeutic, puterea vinde­cătoare a extractelor bogate în vitamina C este de zeci de ori mai puternică decât a aceluiaşi nutrient obţinut prin sinteză. Să aflăm în continuare cum se adminis­trează aceste capsule cu acid ascorbic organic, pentru a ţine departe bolile sfârşitului de iarnă:

Depresia şi astenia

Vitamina C are o importanţă covârşitoare pentru emo­­ţiile şi gândurile noastre. Stimulând activitatea glan­­dei hipofize, ea este implicată în secreţia a nume­roşi transmiţători chimici, ce dirijează stările noastre emo­ţionale, mai ales în momentele de stres, cum ar fi cele de la sfârşitul iernii. De pildă, vitamina C participă la sinteza noradrenalinei, o substanţă care ne dă sen­za­ţia de trezire, de dinamism, de vioiciune. Ca atare, aci­dul ascorbic este foarte util în tratarea faimoasei astenii de primăvară, dar şi a depresiilor care apar în zilele mo­horâte de februarie. Mai mult, vitamina C este im­pli­cată şi în sinteza serotoninei, o substanţă res­ponsabilă cu stările de calm, de curaj şi de relaxare, precum şi de apariţia stării de somn. Prin urmare, acest nutrient este util şi pentru cei care odată cu creşterea zilei şi venirea primăverii se confruntă cu probleme de genul anxietăţii sau insomniei.
Se recomandă o cură cu vitamina C organică, câte 4-6 capsule pe zi, pe o perioadă de 2-4 săptămâni. Încă de la primele zile de administrare vor fi resimţite efec­tele tonice, înviorătoare, dătătoare de iniţiativă şi de poftă de viaţă, ale acestei substanţe naturale.

Virozele, gripa şi răcelile

Măceşele – campioanele absolute în conţinutul de vitamina C

Este demonstrat ştiinţific faptul că la sfârşit de iarnă şi început de primăvară, organismul este cel mai sus­cep­tibil la virozele gripale, dar şi la unele complicaţii ale acestora, cum ar fi bronşitele, pneumoniile sau si­nu­zitele. Aceasta, deoarece în această peri­oadă siste­mul nostru imunitar este cel mai slăbit şi nu reacţio­nea­ză aşa cum ar trebui la ger­menii infecţioşi. Pe de altă parte, vitamina C în forma sa naturală, în care este asociată cu alţi antioxidanţi naturali, este printre cele mai bune remedii pentru îmbună­tăţi­rea rapidă a capacităţii de apă­rare a orga­nis­mului. Testele medicale au arătat că suplimentarea acidului ascorbic creşte pro­duc­ţia a nu mai puţin de şase tipuri de celule ale siste­mului imunitar. De exemplu, sub influenţa ei, neutro­filele, adică celulele care constituie “prima linie de apă­rare” în faţa infecţiilor, devin mai active şi mai efi­ciente. Apoi, limfocitele, care sunt o ade­vărată armată specializată în lupta cu infec­ţiile virale, sunt şi ele în­mul­ţite şi activate de această vitamină-minune. Pe urmă anti­corpii, adică “ar­mele chimice” cu care or­ga­­nis­mul luptă contra viru­şilor, bacteriilor sau a altor mu­safiri nepoftiţi, sunt secre­taţi într-o cantitate mai mare atunci când este administrată vita­mina C organică. Conclu­zia care se impune este că dacă vrem să ne creştem rapid ni­velul imunităţii, cea mai sim­plă şi mai sigură metodă este vitamina C naturală. Fie că este vor­ba de prevenirea răcelilor sau altor infecţii, fie că este vorba de o boală in­fecţioasă deja instalată, sti­mularea imunitară cu aju­torul vitaminei C organice este o cale sigură spre vinde­care prin amplificarea ca­pa­cităţii noastre naturale de apărare. Se administrează câte 100 miligrame de vita­mina C organică pe zi, în cure de patru săptămâni, ur­mate de alte două săptămâni de pau­ză.

Anemia

În mod paradoxal, la sfârşitul sezonului rece, în care consumul de carne (care este foarte bogată în fier) este la mare cinste, multe persoane suferă de anemie. Acest paradox se datorează faptului că fierul, oricât de abundent ar fi în hrană, este asimilat doar în prezenţa unor vitamine naturale, între care la loc fruntaş se află aci­dul ascorbic. Aşadar, vitamina C ajută la asimilarea fierului din alimente în organism, unde va fi folosit la fabricarea globulelor roşii (eritrocitelor). De aseme­nea, acidul ascorbic reglează acţiunea sistemului imu­nitar, împiedicându-l să distrugă eritrocitele produse de propriul organism şi apariţia aşa-numitei anemii he­molitice.

Alergia şi astmul

Nici nu s-a încheiat bine sezonul gripelor întârzia­te, că odată cu primele flori de primăvară încep şi pro­ble­mele alergice sau astmatice. Şi, deşi poate nu ne-am aştepta de la un stimulent imunitar atât de puternic, cum este vitamina C organică, acest nutrient este de un real ajutor şi în cazul reacţiilor alergice, fie ele la nive­lul pielii, aparatului respirator sau digestiv. Aşa că, pen­tru prevenirea alergiilor, o măsură preventivă foarte bu­nă este consumul în mari cantităţi a verde­ţurilor care vor apărea şi care sunt bogate în vitamina C: pă­trun­jel verde, salată verde, frunze de ridichi de lună, spanac.
Pentru tratarea reacţiilor alergice acute, se ia o doză de 100-200 mg de vitamina C organică, ulterior admi­nistrându-se câte 20-40 mg din această vitamină, din două în două ore. Acidul ascorbic are, între altele, o ac­ţiune imunomodulatoare şi antihistaminică puterni­că, reducând inflamaţia, senzaţia de durere şi usturime, sen­­zaţia de ameţeală, frisoanele etc. Dato­rită efectelor anti-alergice, cura cu vitamina C organică răreşte şi inten­sitatea şi frec­venţa crizelor de astm, creşte rezis­tenţa la efort, toleranţa la stres, frig şi alergeni.

Circulaţia sângelui şi bolile de inimă

Mai ales boala coronariană cunoaşte o recrudes­cenţă, la trecerea de la sezonul rece la cel cald. În aceas­tă perioadă, creşte frec­venţa crizelor cardiace dureroase, dar şi riscul de infarct sau accident vascular. Or, o doză modestă, de 100 mg de vitamina C orga­nică, administrată zilnic, reduce cu aproape 60% riscul de infarct la subiecţii cu insuficienţă cardiacă. Mai mult, acidul ascorbic din fructe şi legume îmbunătăţeşte puterea de contracţie a muşchiului cardiac, ajută la o irigare mai bună a inimii şi creşte capacitatea de efort a cardia­cilor. De notat că studii făcute pe 14.000 de vârstnici au ară­tat că vitamina C de sinteză nu are nici un efect de prevenire a infarctu­lui sau a altor boli car­dio­vas­culare. Aceasta, în timp ce vi­ta­mina C organică este – con­form aceloraşi studii – un ade­vărat panaceu pentru cardiaci, aşa cum afirmam anterior. Apoi, acidul ascorbic orga­nic, luat în fiecare zi, previne oxidarea colesterolului pe artere, produce o uşoară vasodilataţie şi stopează evoluţia unor boli cum ar fi ischemia car­dia­că sau arte­rioscleroza. Acelaşi tratament con­duce, după 6 luni de administrare, la o reducere în medie cu 9% a tensiunii arteriale. De asemenea, trata­mentul cu vitamina C or­ganică, asociat cu hrana vegetariană şi cât mai naturală, stabilizează valorile tensiunii arte­riale, prevenind apa­riţia atât de periculoaselor pusee de hipertensiune.

Îmbătrânirea pielii

Datorită frigului şi a vântului din timpul iernii, la debutul primăverii, foarte adesea, pielea arată mult îm­bătrânită. Mai mult, chiar părul şi unghiile sunt mult mai fragile şi dau semne evidente de degradare. Acum este momentul să ne aprovizionăm corpul cu nutrienţii necesari. Cu ajutorul anumitor vitamine şi minerale, pielea, părul şi unghiile îşi vor păstra sau redobândi să­nătatea şi frumuseţea. Totul se datorează unei proteine-minune, pe care o sintetizează organismul nostru şi anu­me colagenul, care este cel care asigură tinereţea, elas­ticitatea şi fermitatea pielii. Or, sinteza colagenului este dependentă de prezenţa în cantităţi suficiente a doi nu­tri­enţi: vitamina C şi siliciul organic. O suplimentare a cantităţii zilnice de vitamina C, cu 200 mg, şi a sili­ciu­lui organic, cu 50 mg, va duce, în doar câteva săptă­mâni, la o îmbunătăţire a aspectului şi a stării de sănă­tate a pielii, dar şi a unghiilor şi chiar a firelor de păr (la care efe­ctele apar ceva mai lent). De asemenea, va tre­bui să fie luată o cantitate sporită de vitamina E natu­rală, pe care o găsim în coaja şi în uleiul fructelor de cătină.

Articol preluat de aici.

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau ură vor fi șterse. Îi încurajăm pe cititori să ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate pe Restaurante de Lux.